Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

36333, eindtekst

Indiener E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

36333-8 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

36333-7 Verslag

Indiener H. Kat, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Advies Afdeling advisering Raad van State

36333 Advies Afdeling Raad van State inzake Regels inzake een wettelijke taak van gemeenten om opvangvoorzieningen voor asielzoekers mogelijk te maken (Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen)

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Memorie van toelichting

36333-3 Memorie van toelichting

Indiener E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Voorstel van wet

36333-2 Voorstel van wet

Indiener E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Koninklijke boodschap

36333-1 Koninklijke boodschap

Indiener E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

36333-4 Advies Afdeling Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Activiteiten

Spreidingswet

Rondetafelgesprek
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45