Brief regering : Afwegingskader maatwerkafspraken verduurzaming industrie

Download

Indieners

  • Indiener
    M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

36435-XIII-3 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener J.J. Klink, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Lijst van vragen

Verslag houdende een lijst van vragen inzake wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota) (Kamerstuk 36435-XIII)

Indiener J.J. Klink, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Memorie van toelichting

36435-XIII-2 Memorie van toelichting

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Voorstel van wet

36435-XIII-1 Voorstel van wet

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Verduurzaming Industrie (geannuleerd)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00