Brief regering : Voortgang uitwerking arbeidsmarktpakket

Download

Indieners

  • Indiener
    C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

Nazending beslisnota’s behorend bij de Kamerbrief voortgang uitwerking arbeidsmarktpakket (Kamerstuk 29544-1176)

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Motie

36200-47 Motie van het lid Dassen over een plan om het STAP-budget gericht in te zetten voor maatschappelijk cruciale sectoren zoals techniek en ICT

Indiener L.A.J.M. Dassen, Tweede Kamerlid

Motie

32043-470 Motie van de leden Stoffer en Bruins over de uitzondering voor gemoedsbezwaarden ook toepassen voor zzp'ers

Indiener C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over het pensioenakkoord

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 16:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Algemene Politieke Beschouwingen antwoord 1e termijn + rest

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:16

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 18:55

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00