Brief regering : Visie Kansengelijkheid funderend onderwijs

Download

Indieners

  • Indiener
    A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

36200-VIII-143 Gewijzigde motie van de leden Beertema en Paul over praktische vaardigheden en competenties implementeren in de eindtoets in het basisonderwijs (t.v.v. 36200-VIII-71)

Indiener H.J. Beertema, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XV-94 Motie van het lid Van Baarle over interdepartementale samenhang in de aanpak om tot kansengelijkheid te komen

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Motie

35063-17 Motie van het lid De Hoop over een limiet stellen aan de vrijwillige ouderbijdrage

Indiener H.E. de Hoop, Tweede Kamerlid

Motie

31293-505 Motie van de leden Kwint en Westerveld over scholen ontmoedigen om gebruik te maken van betaald aanvullend onderwijs

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

31293-507 Motie van de leden Westerveld en Kwint over geen reclame maken voor private aanbieders van schaduwonderwijs

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VSO Onderzoek Aanvullend en particulier onderwijs (31293-503)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Uitwerking van de nieuwe richtlijnen Ouderbijdragen (35063-15)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Hoofdlijnendebat Sociale Zaken en Werkgelegenheid (CD d.d. 17/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Kansengelijkheid in het funderend onderwijs

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00