Brief regering : Stand van zaken inzake flankerend beleid COP26-verklaring en reactie op rapport 'Runaway Risk' van Global Witness

Download

Indieners

  • Indiener
    E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  • Medeindiener
    M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan min. Buha-OS en Stas. Fin. - verzoek stand van zaken brief inzake flankerend beleid omtrent COP26-verklaring en exportkredietverzekering

Indiener E.A.M. Meijers, griffier

Motie

36200-XIII-29 Motie van het lid Graus c.s. over integraal nationaal maritiem industriebeleid onder regie van de minister van EZK

Indiener D.J.G. Graus, Tweede Kamerlid

Motie

31793-216 Motie van de leden Erkens en Boucke over in samenwerking met innovatieve bedrijven en kennisinstellingen de voorgestelde klimaatfinanciering verder concretiseren

Indiener S.P.A. Erkens, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de klimaattop in Sharm-el-Sheikh

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 16:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30