Brief regering : Bevindingen en conclusies rapport onafhankelijke review naar veiligheidssituatie LNG project Mozambique

Download

Indieners

  • Indiener
    M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën
  • Medeindiener
    E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bijlagen

Activiteiten

Exportkredietverzekeringen/Handelsinstrumentarium

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:14