Brief regering : Verslag Landbouw- en Visserijraad 30 januari 2023

Download

Indieners

  • Indiener
    P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

21501-32-1507 Motie van de leden Wassenberg en Vestering over zich in Europa actief verzetten tegen het toestaan van diertransporten naar derde landen

Indiener F.P. Wassenberg, Tweede Kamerlid

Motie

22112-3504 Motie van het lid Bisschop over een kritische opstelling bij de beoordeling van en het overleg over het genoemde voorstel

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen (22112, nr. 3481)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 13:00

Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad 30 januari (CD 25/1)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Landbouw- en Visserijraad 20/21 maart

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00