Brief regering : Reactie op verzoek commissie over toezending reactie op de motie van de leden Van der Lee en Thijssen over de Kamer informeren over de invulling van het subsidiekader Sectorale Samenwerking IMVO (Kamerstuk 21501-02-2549)

Download

Indieners

  • Indiener
    E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

21501-02-2549 Motie van de leden Van der Lee en Thijssen over de Kamer informeren over de invulling van het subsidiekader Sectorale Samenwerking IMVO

Indiener T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20