Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan stas. KR - Inbreng SO voorhang art. 15 Statia

Indiener E.A.M. Meijers, griffier

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over voorhang concept-KB houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 15 van de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius (Kamerstuk 35422-20)

Indiener M.L.J. Paul, voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan stas. - verzoek proces en geen onomkeerbare stappen art. 15 Statia

Indiener E.A.M. Meijers, griffier

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00