Brief regering : Reactie op het rapport ‘Onderzoek Backpay-regeling weduwen’

Download

Indieners

  • Indiener
    M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

3-den; Verzoek om reactie op brief Indisch Platform over Backpay-regeling voor weduwen

Indiener M.E. Esmeijer, griffier

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:29

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Oorlogsgetroffenen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20