Brief regering : Criteria regiobeelden/plannen, ROAZ-beelden/plannen en beoordelingskader impactvolle transformaties IZA

Download

Indieners

  • Indiener
    E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Medeindiener
    C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport
  • Medeindiener
    M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

31765-689 Gewijzigde motie van de leden Azarkan en Kuzu over de zorgverzekeraars oproepen om de transformatie niet ten koste te laten gaan van pati├źntenzorg (t.v.v. 31765-677)

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Motie

31765-687 Motie van het lid Ellemeet over gemeenten informeren wanneer en waarvoor zij laagdrempelig transitiemiddelen kunnen aanvragen

Indiener C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Motie

31765-678 Motie van de leden Azarkan en Kuzu over de transformatiemiddelen ten goede laten komen aan de zorg voor pati├źnten

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

31765-564 Nader gewijzigde motie van de leden Westerveld en Ellemeet over congruent inkopen van systeemfuncties (t.v.v. 31765-563)

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

31016-331 Gewijzigde motie van het lid Bergkamp c.s. over heldere voorwaarden aan ieder regiobeeld (t.v.v. 31016-313)

Indiener V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Integraal Zorgakkoord (CD 12/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 13:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Acute zorg

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45