Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

36200-VII-81 Motie van het lid Kops over de vergunningverlening voor nieuwbouw versnellen

Indiener A. Kops, Tweede Kamerlid

Motie

29383-379 Motie van de leden Minhas en Boulakjar over onderzoeken hoe het verkorten van de doorlooptijd bij woningbouw in te passen is in het beleid

Indiener F.B. Minhas, Tweede Kamerlid

Motie

35914-11 Motie van het lid Geurts over het huidige juridisch instrumentarium benutten

Indiener J.L. Geurts, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Ruimtelijke Ordening (CD d.d. 14/9)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:20

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30
Naar boven