Brief regering : Planning vervolgstappen motie van het lid Piri c.s. over EUPOL-bewakers en tolken die werkzaamheden hebben verricht voor een Nederlandse EUPOL-functionaris betrekken bij het traject voor de ambassadebewakers (Kamerstuk 27925-949)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

36410-V, eindtekst

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

36410-V-31 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener R. de Roon, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Nota van wijziging

36410-V-28 Tweede nota van wijziging

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Nota van wijziging

36410-V-24 Nota van wijziging

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Motie

27925-949 Motie van het lid Piri c.s. over EUPOL-bewakers en tolken die werkzaamheden hebben verricht voor een Nederlandse EUPOL-functionaris betrekken bij het traject voor de ambassadebewakers

Indiener K.P. Piri, Tweede Kamerlid

Memorie van toelichting

36410-V-2 Memorie van toelichting

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Voorstel van wet

36410-V-1 Voorstel van wet

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

36410-V-3 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Activiteiten

Einde vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 00:20

Tweeminutendebat Consulaire zaken en stand van zaken evacuaties Afghanistan (CD 11/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 22:10

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30