Brief regering : Versterking medezeggenschap hoger onderwijs

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

31288-1000 Motie van de leden Van Meenen en Van der Laan over landelijke richtlijnen voor de medezeggenschap op het gebied van scholing, ondersteuning en communicatie

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie

31288-999 Motie van het lid Westerveld over de betrokkenheid van de medezeggenschap bij crisisbesluitvorming

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

34251-98 Motie van de leden Westerveld en De Hoop over landelijke richtlijnen voor vergoedingen voor medezeggenschapsleden uit het studentenondersteuningsfonds

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

34251-97 Motie van de leden De Hoop en Westerveld over in gesprek gaan over het niet benutten van de mogelijkheid van eenmalige vrijstelling van collegegeld bij zitting in medezeggenschapsraden

Indiener H.E. de Hoop, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Evaluatie Wet versterking bestuurskracht (34251-96)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 12:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Tweeminutendebat Monitor Medezeggenschap Hoger Onderwijs (Kamerstuk 31 288, nr. 991)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:30

STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 21 december 2022)

Stemmingen
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

DUO en Hoger onderwijs

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00