Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

36410-VIII, eindtekst

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

36410-VIII-37 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijgewerkte tekst

36410-VIII, bijgewerkt t/m nr. 33 (nota van wijziging d.d. 19 december 2023)

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Lijst van vragen

36410-VIII Verslag houdende een lijst van vragen inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2024

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Motie

36410-VIII-21 Motie van het lid Hagen over een aanpak voor het terugdringen van wachtlijsten in het speciaal onderwijs

Indiener K.B. Hagen, Tweede Kamerlid

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

36410-VIII-3 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Voorstel van wet

36410-VIII-1 Voorstel van wet

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Memorie van toelichting

36410-VIII-2 Memorie van toelichting

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Motie (gewijzigd/nader)

36360-VIII-15 Gewijzigde motie van het lid Peters over voorbeelden in kaart brengen van scholen met een continurooster waarbij kinderen rustig pauze kunnen hebben (t.v.v. 36360-VIII-14)

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie

31497-454 Motie van de leden Westerveld en De Hoop over bij de verdere uitwerking van de werkagenda inclusief onderwijs gedetailleerd beschrijven hoeveel elke actielijn en maatregel gaat kosten

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

31497-456 Motie van de leden Kwint en Westerveld over met samenwerkingsverbanden onderzoeken hoe ondersteuningsaanvragen sneller kunnen worden toegekend

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

31497-459 Motie van de leden Van Meenen en Paul over onderzoek naar het aanmerken van voltijdhoogbegaafdenonderwijs als speciaal onderwijs

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

32034-51 Gewijzigde motie van de leden Peters en Kwint over de eisen die aan grafische rekenmachines worden gesteld voor langere tijd vaststellen (t.v.v. 32034-48)

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

36200-VIII-142 Gewijzigde motie van het lid Sylvana Simons c.s. over het verankeren van verhalen over antikoloniale vrijheidsstrijders en verzetshelden in het onderwijs (t.v.v. 36200-VIII-68)

Indiener S.H. (Sylvana) Simons, Tweede Kamerlid

Motie

35925-VIII-181 Motie van het lid Ephraim over een wildgroei aan commerciële aanbieders voorkomen

Indiener O.R. Ephraim, Tweede Kamerlid

Motie

35925-VIII-23 Motie van het lid Westerveld over het maken van sectorspecifieke afspraken over de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

31289-485 Motie van het lid Kwint c.s. over het verbieden van identiteitsverklaringen in het onderwijs

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

31289-489 Motie van de leden Gündogan en Simons over het afschaffen van identiteitsverklaringen over seksuele gerichtheid, genderidentiteit, genderexpressie of geslachtskenmerken

Indiener N. Gündogan, Tweede Kamerlid

Motie

31289-486 Motie van het lid Wassenberg over de behoefte aan nazorg inventariseren van slachtoffers van een onveilig schoolklimaat

Indiener F.P. Wassenberg, Tweede Kamerlid

Motie

31289-487 Motie van het lid Wassenberg over slachtoffers van het onveilige schoolklimaat compenseren voor kosten voor nazorg

Indiener F.P. Wassenberg, Tweede Kamerlid

Motie

32793-519 Motie van de leden Kuik en Kuiken over een normenkader met betrekking tot seksualiteit en grensoverschrijdend gedrag

Indiener A. Kuik, Tweede Kamerlid

Motie

31497-377 Motie van de leden Kwint en Van den Hul over monitoren van de wachtlijsten in het speciaal basisonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

31497-60 Motie Klaver c.s. over behoud van de specifieke expertise

Indiener J.F. Klaver, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Spoeddebat over de dreigende sluiting van twee scholen voor speciaal onderwijs

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over een school die leerlingen dwingt voor hun geaardheid uit te komen

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 14:43

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Tweeminutendebat Passend onderwijs (CD 5/4)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30

Stemmingen (over alle onderwerpen tot en met 25 oktober 2023)

Stemmingen
Tijd activiteit: 13:30