Brief regering : Niet-CO2-klimaateffecten van de luchtvaart includeren in beleidsstudies

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

31936-979 Motie van de leden Van Raan en Kröger over concreet beleid om de niet-CO2-effecten van de luchtvaart terug te dringen

Indiener L. van Raan, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Verduurzaming luchtvaart (CD 16/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:50

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 22:30

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Luchtvaart (incl. Verduurzaming luchtvaart)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25