Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

36410-VIII, eindtekst

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

36410-VIII-37 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijgewerkte tekst

36410-VIII, bijgewerkt t/m nr. 33 (nota van wijziging d.d. 19 december 2023)

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Lijst van vragen

36410-VIII Verslag houdende een lijst van vragen inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2024

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Motie (gewijzigd/nader)

31288-1088 Motie van de leden Westerveld en Van der Graaf over de rente voor alle studenten die onder het leenstelsel vielen komend jaar bevriezen op het niveau van 2023 (t.v.v. 31288-1083)

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

31524-586 Motie van de leden Westerveld en Peters over een verkenning om te komen tot een gelijkwaardige behandeling van alle studenten inzake restitutie van het lesgeld

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

31288-1086 Motie van de leden Krul en Peters over de kosten onderzoeken van het beperken van de rente op studieschulden

Indiener H.M. Krul, Tweede Kamerlid

Motie

31288-1085 Motie van de leden Krul en Peters over een plan voor het tegengaan van studieschulden

Indiener H.M. Krul, Tweede Kamerlid

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

36410-VIII-3 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Voorstel van wet

36410-VIII-1 Voorstel van wet

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Memorie van toelichting

36410-VIII-2 Memorie van toelichting

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Motie

36229-32 Motie van de leden Van der Plas en Wassenberg over de koopkrachtontwikkeling van studenten expliciet opnemen in de officiële koopkrachtberekeningen en meenemen in het Nibud Studentenonderzoek

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VIII-70 Motie van het lid Bruins c.s. over studenten weer meenemen in de jaarlijkse koopkrachtberekeningen van het Nibud

Indiener E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Mbo (basisvaardigheden/positie en medezeggenschap van studenten) (CD 13/9)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:15

Tweeminutendebat Onderwijskwaliteit in het hoger onderwijs (CD 11/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:35

Einde vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 00:20

Stemmingen (over alle onderwerpen tot en met 25 oktober 2023)

Stemmingen
Tijd activiteit: 13:30

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15