Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

36410-VIII, eindtekst

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

36410-VIII-37 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijgewerkte tekst

36410-VIII, bijgewerkt t/m nr. 33 (nota van wijziging d.d. 19 december 2023)

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Lijst van vragen

36410-VIII Verslag houdende een lijst van vragen inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2024

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

36410-VIII-3 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Voorstel van wet

36410-VIII-1 Voorstel van wet

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Memorie van toelichting

36410-VIII-2 Memorie van toelichting

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Motie

31777-43 Motie van de leden Mohandis en Van der Plas over een verhoudingsgewijs eerlijke bijdrage van regionale en lokale omroepen en mediabedrijven aan PersVeilig

Indiener M. Mohandis, Tweede Kamerlid

Motie

31777-35 Motie van de leden Van Strien en Mohandis over met socialemediaplatforms in gesprek gaan over het monitoren van en acteren op bedreigingen van journalisten

Indiener P.J.T. van Strien, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

36200-VIII-166 Gewijzigde motie van het lid Mohandis c.s. over een nieuwe en hogere norm voor percentages programmamakers in vaste dienst (t.v.v. 36200-VIII-134)

Indiener M. Mohandis, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

36200-VIII-165 Gewijzigde motie van het lid Kwint over ervoor zorgen dat geen enkel kopstuk van de publieke omroep meer aan de NPO verdient dan de geldende ministersnorm (t.v.v. 36200-VIII-131)

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

36200-VIII-167 Gewijzigde motie van de leden Werner en Sjoerdsma over het succes van NPO-programma's niet afmeten aan kijkcijfers en marktaandelen (t.v.v. 36200-VIII-136)

Indiener L.M. Werner, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-133 Motie van het lid Kwint c.s. over met de publieke omroep bewerkstelligen dat een vast contract na een jaar de norm wordt

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-138 Motie van de leden Westerveld en Werner over in kaart brengen welk percentage ondertiteling moet gelden voor de RPO

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

32827-266 Motie van de leden Van Strien en Sjoerdsma over alle gratis content van deelnemende partijen delen op de gratis variant van NLZIET

Indiener P.J.T. van Strien, Tweede Kamerlid

Motie

32827-236 Motie van het lid Kwint over in kaart brengen hoe de pluriformiteit van het media-aanbod beter beschermd kan worden

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Media (CD d.d. 12/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:20

Aansluitend aan de begroting BuZa: Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Hoofdlijnenbrief Media 2022 (CD 6/7)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Media

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Debat over persvrijheid en persveiligheid

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 16:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00