Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

29398-1098 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 januari 2024, over verkeersveiligheid

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Motie

29398-1067 Motie van de leden Krul en Van der Graaf over het inventariseren van complexe maatregelen om de tussendoelstelling van de motie-Geurts te halen

Indiener H.M. Krul, Tweede Kamerlid

Motie

29398-946 Motie van het lid Geurts over een halvering van het aantal verkeersslachtoffers in 2030

Indiener J.L. Geurts, Tweede Kamerlid

Activiteiten

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 00:00

Tweeminutendebat Verkeersveiligheid

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:15

Tweeminutendebat Verkeersveiligheid (CD 31/5)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:16

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:25

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Verkeersveiligheid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:25