Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

27625-638 Motie van de leden Grinwis en Minhas over bij dijkversterkingen binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma nadrukkelijk inzetten op uiterwaardherinrichting en/of natuurontwikkeling

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

27625-645 Motie van het lid Van Esch c.s. over garanderen dat het Gemaal IJmuiden bij de eerstvolgende renovatie volledig visvriendelijk wordt gemaakt

Indiener E.M. van Esch, Tweede Kamerlid

Motie

27625-636 Motie van de leden Van Ginneken en Tjeerd de Groot over bij positieve onderzoeksresultaten een landelijke vergunningsplicht dan wel meldplicht voor alle grondwateronttrekkingen instellen

Indiener L.M. van Ginneken, Tweede Kamerlid

Motie

27625-606 Motie van het lid Tjeerd de Groot over een publiekscampagne om het waterbewustzijn en het draagvlak voor maatregelen voor voldoende schoon water te vergroten

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

27625-613 Motie van het lid Krul c.s. over een strategie en uitvoeringsprogramma inzake drinkwaterbronnen uitwerken

Indiener H.M. Krul, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XII-26 Motie van het lid Grinwis c.s. over in het Kennisprogramma Zeespiegelstijging de haalbaarheid onderzoeken van de "Hollandkering"

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XII-33 Motie van het lid Van der Plasover in bestuurlijke akkoorden en startpakketten voor provincies afspraken opnemen om de drinkwatervoorziening voor woningbouw zeker te stellen

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XII-27 Motie van de leden Grinwis en Tjeerd de Groot over het verminderen van laagwaardig gebruik van drinkwater nadrukkelijk betrekken bij de verdere uitwerking van het industriebeleid

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

36200-IV-26 Motie van het lid Sylvana Simons c.s. over onderzoeken naar de gevolgen van de klimaatcrisis voor Bonaire, Statia en Saba zo snel mogelijk laten uitvoeren

Indiener S.H. (Sylvana) Simons, Tweede Kamerlid

Motie

36200-IV-18 Motie van de leden Ceder en Wuite over in kaart brengen wat nodig is aan klimaatadaptieve maatregelen voor de BES-eilanden

Indiener D.G.M. Ceder, Tweede Kamerlid

Motie

28089-233 Motie van de leden Van Esch en Hagen over met de Vlaamse overheid keiharde afspraken maken om de vervuiling door onder andere PFAS en plastic korrels in de Westerschelde terug te dringen

Indiener E.M. van Esch, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XII-60 Motie van het lid Tjeerd de Groot over een onafhankelijke analyse naar besparingen, kosten en baten van een dubbele doelstelling voor ruimtelijke kwaliteit en waterveiligheid

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

33450-107 Motie van de leden Remco Dijkstra en De Groot over rapporteren over het Noordzeeoverleg

Indiener R.J. (Remco) Dijkstra, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Water

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Tweeminutendebat Externe veiligheid (CD 22/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Koninkrijksrelaties (36200-IV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Water

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Water en Bodem sturend

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Einde vergadering: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 01:00

Tweeminutendebat Water (CD 7/7)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:35

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Water

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:25