Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

29689-1212 Motie van de leden Ellemeet en Van den Berg over een maatschappelijke impactanalyse van fysio- en oefentherapie in het basispakket

Indiener C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Motie

23235-228 Motie van het lid Den Haan over bezien hoe subsidieaanvragen bij VWS eenvoudiger gemaakt kunnen worden

Indiener N.L. den Haan, Tweede Kamerlid

Motie

24077-520 Motie van het lid Hijink over onderzoeken hoe de verslavingszorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking verbeterd kan worden

Indiener H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid

Motie

32793-677 Motie van het lid Tielen over een overzicht van lopende prehabilitatiepilots via de NZa-beleidsregel innovatie, inclusief doelstellingen

Indiener J.Z.C.M. Tielen, Tweede Kamerlid

Motie

35954-7 Motie van het lid Sneller over onderzoeken hoe de verkoop en het bezit van nieuwe risicovolle middelen sneller en doelmatiger gereguleerd kunnen worden

Indiener J.C. Sneller, Tweede Kamerlid

Motie

29247-347 Motie van het lid Van den Berg over de ervaringen en resultaten in kaart brengen van systemen met kunstmatige intelligentie ten behoeve van de aanrijtijden

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Medische preventie (CD 16/2)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:10

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Drugspreventie en verslavingszorg (CD 29/3)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Wijkverpleging (CD 11/5)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Zorgverzekeringsstelsel (CD 21/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:20

Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:30

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (36410-XVI) 1TK

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 11:00

Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (36410-XVI) antwoord 1e TK + rest

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 15:45