Brief regering : Fiche: Richtlijn invoering Europese gehandicaptenkaart en Europese gehandicaptenparkeerkaart

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over Fiche: Richtlijn invoering Europese gehandicaptenkaart en Europese gehandicaptenparkeerkaart (Kamerstuk 22112-3791)

Indiener B.M.G. Smals, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Motie

36200-XVI-70 Motie van het lid Werner c.s. over een meerjarige nationale strategie voor mensen met een handicap

Indiener L.M. Werner, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (36200-XVI) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 14:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40

Richtlijn invoering Europese gehandicaptenkaart en Europese gehandicaptenparkeerkaart

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30