Brief regering : Stand van zaken rondom verschillende moties en toezeggingen op het gebied van gewasbescherming, waaronder over waterkwaliteit, goedkeuring, toelating en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen in mest

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

21501-32-1570 Motie van de leden Vestering en Bromet over tegen de nieuwe Europese toelating van glyfosaat stemmen

Indiener L. Vestering, Tweede Kamerlid

Motie

27858-614 Motie van het lid Van der Plas over een trendanalyse van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Motie

32627-57 Motie van het lid Grinwis c.s. over waterschappen stimuleren om de snelheid en frequentie van het delen van gegevens te verhogen tot ieder kwartaal

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

27858-599 Gewijzigde motie van de leden Tjeerd de Groot en Bromet over de deadline 2025 hanteren, waarop de afspraken in werking moeten zijn getreden (t.v.v. 27858-588)

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

27858-597 Gewijzigde motie van het lid Vestering c.s. over het gebruik van middelen op basis van giftige niet-toetsbare stoffen verbieden (t.v.v. 27858-593)

Indiener L. Vestering, Tweede Kamerlid

Motie

27858-587 Motie van het lid Tjeerd de Groot over het gebruik van bestrijdingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden stoppen

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

22112-3509 Motie van de leden Bromet en Thijssen over daar waar bestrijdingsmiddelen nog een bijdrage hebben aan slechte waterkwaliteit het gebruik ervan aan banden leggen

Indiener L. Bromet, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen (22112, nr. 3481)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 13:00

Tweeminutendebat Gewasbeschermingsmiddelen (CD 20/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Tweeminutendebat Tuinbouw en Visserij (CD 9/2)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 20:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:20

Tweeminutendebat Informele Landbouw- en Visserijraad d.d. 3-5 september 2023 (21501-32-1569)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Gewasbeschermingsmiddelen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 17:00

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50