Brief regering : Herprioritering Mobiliteitsfonds/MIRT

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat
  • Mede ondertekenaar
    V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen

Lijst van vragen over Herprioritering Mobiliteitsfonds/MIRT (Kamerstuk 36410-A-8)

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Motie

29385-128 Motie van de leden Stoffer en Koerhuis over belangrijke aanlegprojecten zo veel mogelijk doorzetten

Indiener C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Motie

29385-131 Motie van de leden Krul en Van der Graaf over het onderhoud en de instandhoudingsopgave integreren in alle onderdelen van de MIRT-cyclus

Indiener H.M. Krul, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Strategische keuzes bereikbaarheid (CD 30/3)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Herprioritering Mobiliteitsfonds/MIRT

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 12:00

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00