Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

31305-358 Motie van de leden De Hoop en Alkaya over voorkomen dat inwoners van landelijke gebieden onevenredig hoge kosten moeten betalen ten opzichte van het huidige systeem

Indiener H.E. de Hoop, Tweede Kamerlid

Motie

36100-7 Motie van het lid Alkaya over onderzoek doen naar effecten en alternatieven voordat er een wet rekeningrijden wordt ingediend

Indiener M.Ö. Alkaya, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Verantwoordingsdebat over het jaar 2021

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 11:00

Tweeminutendebat Duurzaam vervoer (CD 29/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 14:01

STEMMINGEN (over alle onderwerpen van tot en met 6 juli 2022)

Stemmingen
Tijd activiteit: 13:02

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00