Brief regering : Verslag Milieuraad 20 juni 2023

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
  • Mede ondertekenaar
    Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

21501-32-1552 Gewijzigde motie van het lid Van Campen c.s. over zich inzetten om de adoptie van de Raadspositie uit te stellen totdat de gevolgen van het voorstel duidelijk zijn (t.v.v. 21501-32-1543)

Indiener A.A.H. van Campen, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

21501-32-1537 Nader gewijzigde motie van het lid Van der Plas over zich actief blijven verzetten tegen de Verordening Natuurherstel met daarin het verslechteringsverbod (t.v.v. 21501-32-1536)

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Motie

33576-339 Motie van het lid Tjeerd de Groot over het vormgeven van het verslechteringsverbod zonder dat het land verder op slot gaat

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

21501-20-1852 Motie van het lid Van der Plas over het verslechteringsverbod in de Verordening natuurherstel van tafel halen

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de Europese top van 20 en 21 oktober 2022

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 12:46

Tweeminutendebat Natuur (CD 9/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Milieuraad op 16 oktober 2023

Commissiedebat
Tijd activiteit: 11:00