Brief regering : Voortgang Bestuursovereenkomst Nitraat in Grondwaterbeschermingsgebieden

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Mede ondertekenaar
    Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

34682-117 Motie van de leden Tjeerd de Groot en Van Campen over de bestaande doelen voor het verminderen van verontreiniging van drinkwaterbronnen meenemen in het NPLG

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

35570-XIV-60 Motie van het lid Futselaar over bindende afspraken voor grondwaterbeschermingsgebieden die leiden tot doelbereik in 2022-2025

Indiener F.W. Futselaar, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Landbouw, Klimaat en Voedsel (AO d.d. 01/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:00

Debat over het NPLG en de stikstofproblematiek

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 13:10

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Extra procedurevergadering commissie LNV (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Mestbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 17:30