Brief regering : Verslag van de Raad Algemene Zaken van 27 juni 2023

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

21501-02-2680 Motie van de leden Brekelmans en Sjoerdsma over een voortvarend plan voor ophoging van de productie en levering aan Oekraïne van wapens, inzetvoorraden en operationele ondersteuningssystemen

Indiener R.P. Brekelmans, Tweede Kamerlid

Motie

36104-4 Motie van het lid Bisschop over niet instemmen met een voorstel waarin een vaste dag voor de Europese verkiezingen is opgenomen

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Motie

36104-6 Motie van het lid Strolenberg c.s. over het afwijzen van transnationale kieslijsten voor het Europees Parlement

Indiener M.F. Strolenberg, Tweede Kamerlid

Motie

21501-20-1214 Motie van het lid Maeijer over het Europees Parlement met 73 Britse zetels verkleinen na brexit

Indiener V. Maeijer, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Behandelvoorbehoud EU-Kiesakte (CD 21/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 26 juni 2023 (CD 21/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 13:35

Raad Algemene Zaken d.d. 10 juli 2023

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Extra procedurevergadering commissie Europese Zaken (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30