Brief regering : Stand van zaken moties en toezeggingen zomerreces 2023

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Mede ondertekenaar
    C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport
  • Mede ondertekenaar
    M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

25424-655 Motie van de leden Westerveld en Mohandis over de prikkels van het zorgprestatiemodel per 2024 de juiste kant op sturen

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

25424-652 Motie van het lid Agema over de NZa laten onderzoeken of een beschikbaarheidsbijdrage een oplossing biedt voor de onvoldoende beschikbaarheid van cruciale ggz voor de allerzwaarste patiënten

Indiener M. Agema, Tweede Kamerlid

Motie

25424-654 Motie van de leden Van den Berg en Westerveld over het stellen van kaders voor cruciale ggz-zorg ten behoeve van een adequaat landelijk overzicht

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie

24170-277 Motie van de leden Bikker en Sahla over de mogelijkheden verkennen voor onafhankelijke cliëntondersteuning bij het UWV voor mensen met een beperking

Indiener M.H. Bikker, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XVI-187 Motie van het lid Van den Berg over onderzoeken hoe toezicht op joint ventures van medisch specialisten om nieuwe situaties als ziekte te bestempelen, werkt en hoe dit versterkt kan worden

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XVI-49 Motie van het lid Tielen over in kaart brengen wat er aan wet- en regelgeving is om kwakzalverij aan te pakken

Indiener J.Z.C.M. Tielen, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XVI-74 Motie van de leden Westerveld en Van den Hil over subsidie voor een pilot voor een verkort traject tot gz-psycholoog

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XVI-48 Motie van de leden Tielen en Kuik over eigenaarschap van de regering over de ambities voor incidentie, vroegsignalering en overleving van kanker

Indiener J.Z.C.M. Tielen, Tweede Kamerlid

Motie

35882-6 Motie van de leden Werner en Sahla over onderzoek naar het gratis aanbieden van mondzorg door studenten tandheelkunde

Indiener L.M. Werner, Tweede Kamerlid

Motie

29538-342 Motie van het lid Sahla c.s. over het onderzoeken van knelpunten en bezien of relevante partijen meer gefaciliteerd kunnen worden

Indiener F. Sahla, Tweede Kamerlid

Motie

32793-589 Motie van het lid Van der Laan c.s. over het opstellen van alternatieven binnen de Europese regelgevingskaders om eerder en effectiever te kunnen communniceren over productverbetering

Indiener J.M.P. van der Laan, Tweede Kamerlid

Motie

31765-626 Motie van de leden Ellemeet en Kuiken over een visie ontwikkelen op alle zorg die vanwege kwaliteit geconcentreerd moet worden

Indiener C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Motie

31765-628 Motie van het lid Van den Berg c.s. over een voorstel voor toekomstige besluitvorming rond concentratie van hoogcomplexe laagvolumezorg

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie

29477-719 Motie van het lid Van den Berg over goede praktijken omtrent digitalisering in kaart brengen

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

24077-481 Gewijzigde motie van het lid Bikker c.s. over onderzoek naar kanalen waarlangs jongeren aan synthetische drugs komen (t.v.v. 24077-477)

Indiener M.H. Bikker, Tweede Kamerlid

Motie

31765-575 Motie van de leden Hijink en Werner over de maatschappelijke opbrengst van vastgoed opnemen als doel in de beleidsregel van het College sanering zorginstelilngen

Indiener H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid

Motie

35651-7 Motie van het lid Paulusma over intimiteit in de gehandicaptenzorg

Indiener W. Paulusma, Tweede Kamerlid

Motie

31015-214 Motie van het lid Hijink over een onderzoek naar geweld in de gehandicaptenzorg

Indiener H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid

Motie

25424-562 Motie van het lid Diertens c.s. over een Duitse inrichting van steungroepen

Indiener A.E. Diertens, Tweede Kamerlid

Motie

32793-416 Motie van het lid Sazias c.s. over een klinische behandeling voor rokers die niet kunnen stoppen

Indiener L. Sazias, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 00:00

Tweeminutendebat Geneesmiddelenbeleid (CD d.d. 16/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:45

Tweeminutendebat Toekomstige organisatie hartzorg (CD d.d. 17/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (36200-XVI) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 14:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de implementatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 14:15

Tweeminutendebat GGZ / Suïcidepreventie (CD 19/4)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00