Brief regering : Uitkomsten vervolgonderzoek bedrijfsopvolgingsregelingen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

32637-517 Motie van het lid Van Haga over de BOR zo wijzigen dat de bedrijfsopvolging duidelijker en eenvoudiger wordt

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Motie

35657-75 Motie van het lid Omtzigt over onmogelijk maken van dubbel BOF'en

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie

35927-118 Motie van de leden Inge van Dijk en Idsinga over voorstellen om beleggingsvermogen aangehouden in box 2 beter in kaart te brengen

Indiener I. (Inge) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie

35927-82 Motie van het lid Omtzigt over in lagere regelgeving vastleggen dat per familiegeneratie slechts één keer geprofiteerd kan worden van de BOR

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie

32637-463 Motie van het lid Van Haga c.s. over het verbeteren van de bedrijfsopvolgingsregeling

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Motie

32637-466 Motie van het lid Aartsen c.s. over het harmoniseren van de termijnen binnen de bedrijfsopvolgingsregeling

Indiener A.A. Aartsen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Ondernemen en Bedrijfsfinanciering (CD d.d. 09/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:20

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Belastingen (CD d.d. 17/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Tweeminutendebat Bedrijfslevenbeleid (CD 19/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 20:10

STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 21 december 2022)

Stemmingen
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Tweeminutendebat Nationale fiscaliteit (CD 14/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:10

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00