Brief regering : Eerste halfjaarbericht politie 2023

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

36200-VI-140 Reactie op de motie van de leden Helder en Van der Werf over begrotingsartikel 31. Politie uitsplitsen in meerdere begrotingsartikelen conform het advies van de Raad van State (Kamerstuk 36200-VI-52)

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Motie

29628-1167 Motie van het lid Van der Werf c.s. over het door een bestaand instituut monitoren van de implementatie van de aanbevelingen uit het Plan aanpak uitsluiting, discriminatie & racisme

Indiener J.J. van der Werf, Tweede Kamerlid

Motie

29628-1142 Motie van het lid Mutluer over er zorg voor dragen dat in alle 20 kwetsbare focuswijken de politie een vaste plek krijgt om te werken

Indiener S. Mutluer, Tweede Kamerlid

Motie

29628-1146 Motie van het lid Helder over onderzoeken hoe het instrument preventief fouilleren kan worden verruimd

Indiener L.M.J.S. Helder, Tweede Kamerlid

Motie

29628-1152 Motie van het lid Michon-Derkzen over in het halfjaarbericht politie melding maken van het aantal lopende aanvragen voor een wapenstok

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, Tweede Kamerlid

Motie

29628-1151 Motie van het lid Michon-Derkzen c.s. over in het halfjaarbericht van de politie met concrete maatregelen komen om de politie in Limburg te ondersteunen bij de aanpak van criminaliteit

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, Tweede Kamerlid

Motie

29628-1144 Motie van het lid Van der Werf c.s. over borgen dat het bijdragen aan een veilige werkomgeving een factor wordt in de leiderschapsprofielen en de beoordeling van leidinggevenden in de gehele politieorganisatie

Indiener J.J. van der Werf, Tweede Kamerlid

Motie

29628-1148 Motie van de leden Knops en Michon-Derkzen over in overleg met lokaal gezag en het OM concrete maatregelen nemen om de pakkans van mensen die betrokken zijn bij grootschalige rellen te vergroten

Indiener R.W. Knops, Tweede Kamerlid

Motie

29628-1138 Motie van het lid Van der Werf over een toegankelijke, laagdrempelige en werkbare evc-procedure bij de nationale politie

Indiener J.J. van der Werf, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VI-82 Motie van het lid Van der Staaij c.s. over verdere ontwikkeling van de lokale verankering van de wijkagent

Indiener C.G. van der Staaij, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VI-74 Motie van het lid Mutluer c.s. over het in kaart brengen van kwetsbare branches en het onderzoeken of meer regelgeving nodig is om malafide ondernemers te weren uit kwetsbare wijken

Indiener S. Mutluer, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VI-68 Motie van de leden Van Nispen en Knops over een landelijk fonds waarin veroordeelden een door de rechter te bepalen bedrag moeten storten ter vergoeding van schade aan gedupeerden en gemeenten

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VI-60 Motie van het lid Michon-Derkzen c.s. over een stroomstootwapen voor alle opgeleide en bevoegde politiemedewerkers in de noodhulp

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VI-56 Motie van het lid Helder over middels aangepaste of aanvullende regelgeving het dragen van een hoofddoek door politieambtenaren tegengaan

Indiener L.M.J.S. Helder, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VI-70 Motie van het lid Van der Werf c.s. over per 2024 voldoende structurele middelen beschikbaar stellen voor de versterking van de forensische geneeskunde

Indiener J.J. van der Werf, Tweede Kamerlid

Motie

29628-1093 Motie van het lid Bisschop over een plan van aanpak voor het behalen van de norm van 10% politievrijwilligers vóór eind 2027

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Motie

29628-1090 Motie van de leden Mutluer en Michon-Derkzen over een samenwerkingsagenda voor politie en groene boa's

Indiener S. Mutluer, Tweede Kamerlid

Motie

29628-1092 Motie van de leden Bisschop en Michon-Derkzen over bevorderen dat groene boa's veilig kunnen werken

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Motie

35925-VI-41 Motie van de leden Markuszower en Helder over het dragen van een hoofddoek door buitengewoon opsporingsambtenaren verbieden

Indiener G. Markuszower, Tweede Kamerlid

Motie

35925-VI-54 Motie van de leden Michon-Derkzen en Bisschop over de politie voorzien van drones en counterdronesystemen

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, Tweede Kamerlid

Motie

35925-VI-108 Motie van het lid Van der Plas c.s. over het proactief delen van het handelingskader openbareordeverstoringen door dierenrechtenactivisten

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Motie

35925-VI-56 Motie van de leden Michon-Derkzen en Van der Plas over landelijke regelgeving voor een neutrale uitstraling van het boa-uniform

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, Tweede Kamerlid

Motie

35925-13 Motie van het lid Hermans over een aantal voorstellen om de begroting dan wel het Belastingplan voor 2022 aan te passen

Indiener S.T.M. Hermans, Tweede Kamerlid

Motie

35528-17 Motie van het lid Van Nispen over voorstellen voor het voorkomen van herhaling, beschermen van de samenleving en steun voor het slachtoffer

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Motie

35300-11 Motie van het lid Klaver c.s. over structureel 15 miljoen euro investeren in extra capaciteit van de zedenpolitie

Indiener J.F. Klaver, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35000-VI-79 Gewijzigde motie van het lid Den Boer c.s. over een visie op de toekomst van de politiefunctie in Nederland (t.v.v. 35000-VI-61)

Indiener M.G.W. den Boer, Tweede Kamerlid

Motie

34775-VI-49 Motie van het lid Van Oosten c.s. over het ziekteverzuim bij de politie

Indiener F. van Oosten, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Justitie en Veiligheid (35925-VI) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 14:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Politie (CD d.d. 17/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:50

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Justitie en Veiligheid (36200-VI) (antwoord 1e termijn +rest)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Tweeminutendebat Politie (CD 20/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Politie (CD 22/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 21:25

Debat over racisme en discriminatie in de politieorganisatie

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 17:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Politie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00