Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

36350-17 Motie van de leden Slootweg en Kuiken over concrete maatregelen om de bereikbaarheid van de regio te behouden en te verbeteren

Indiener E.J. Slootweg, Tweede Kamerlid

Motie

29385-130 Motie van het lid Krul c.s. over uitgewerkte bereikbaarheidsnormen hanteren bij het afwegingskader van het Mobiliteitsfonds en het MIRT

Indiener H.M. Krul, Tweede Kamerlid

Motie

24170-274 Motie van het lid Van der Plas over rekening houden met mensen met een lichamelijke beperking bij het autoluw maken van steden en het verdwijnen van parkeerplaatsen

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XII-55 Motie van het lid Van Ginneken over een permanent afwegingskader met criteria voor een rijksbijdrage aan infrastructuur in bezit van decentrale overheden

Indiener L.M. van Ginneken, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XII-89 Motie van het lid Van der Plas over de bereikbaarheid van het Eemsdeltagebied meenemen in de toekomstagenda Groningen

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XII-40 Motie van het lid Pouw-Verweij c.s. over het van de grond komen van station Staphorst

Indiener N.J.F. Pouw-Verweij, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XII-86 Motie van de leden Stoffer en Van der Molen over noodzakelijke aanpassingen voor de inpassing van stations bij Barneveld-Noord en Stroe op de lijn Apeldoorn-Amersfoort

Indiener C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Motie

36200-A-34 Motie van de leden Van der Molen en Koerhuis over een plan van aanpak voor de overlast voor woon-werkverkeer op Goeree-Overflakkee

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Motie

36200-A-24 Motie van de leden Alkaya en De Hoop over een groter deel van het investeringspakket reserveren voor het oplossen van knelpunten in bestaande ov-infrastructuur in de regio

Indiener M.Ö. Alkaya, Tweede Kamerlid

Motie

36200-A-15 Motie van het lid Madlener c.s. over voldoende parkeerplaatsen en uitvalswegen bij de aanleg van nieuwe woonwijken

Indiener B. Madlener, Tweede Kamerlid

Motie

36200-A-21 Motie van de leden Koerhuis en Minhas over voor het MIRT 2023 onderzoeken hoe de auto en het ov toegankelijker gemaakt kunnen worden voor lage inkomens

Indiener D.A.N. Koerhuis, Tweede Kamerlid

Motie

36200-A-25 Motie van de leden Van Ginneken en Van der Graaf over bij het voorjaars-MIRT 2023 met een concrete routekaart komen voor de bereikbaarheid van Zeeland

Indiener L.M. van Ginneken, Tweede Kamerlid

Motie

35925-A-44 Motie van het lid Koerhuis over een oplossing zoeken voor het knelpunt van de N33 en de bruggen over de vaarweg Lemmer-Delfzijl

Indiener D.A.N. Koerhuis, Tweede Kamerlid

Motie

33529-960 Motie van de leden Van Wijngaarden en Agnes Mulder over wensen vanuit de regio over betere verbindingen bespreken

Indiener J. van Wijngaarden, Tweede Kamerlid

Motie

35570-A-82 Motie van het lid Geurts over onderzoek naar de aanhoudende ongevallen op de N50

Indiener J.L. Geurts, Tweede Kamerlid

Motie

35570-A-15 Motie van de leden Remco Dijkstra en Ziengs over versterken van de bereikbaarheid van Utrecht Science Park

Indiener R.J. (Remco) Dijkstra, Tweede Kamerlid

Motie

35570-A-23 Motie van het lid Postma c.s. over doorbreken van de impasse bij de realisatie van de zuidelijke ringweg in Groningen

Indiener W.L. Postma, Tweede Kamerlid

Activiteiten

MIRT

Notaoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:00

Debat over de gaswinning in Groningen

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 14:01

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Begroting Infrastructuur en Waterstaat (36200-XII) (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 19:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Debat over de implementatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 14:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20