Brief regering : Voortgang aanpassing niet-financiële informatie in begroting OCW 2024 en later

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede ondertekenaar
    A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs
  • Mede ondertekenaar
    G. Uslu, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

36200-VIII-161 Motie van de leden Westerveld en Mutluer over het opnemen van meetbare indicatoren en streefcijfers van emancipatiebeleid in volgende OCW-begrotingen

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

36100-VIII-22 Gewijzigde motie van het lid Wassenberg c.s. over indicatoren op het gebied van emancipatie jaarlijks meenemen in het OCW-jaarverslag (t.v.v. 36100-VIII-20)

Indiener F.P. Wassenberg, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Emancipatiebeleid

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20