Brief regering : Monitoren van de emancipatie van mensen met een beperking en het instellen van een burgerberaad

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede ondertekenaar
    C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over Monitoren van de emancipatie van mensen met een beperking en het instellen van een burgerberaad (Kamerstuk 30420-381)

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Motie

36200-VIII-160 Motie van het lid Werner over het instellen van een burgerberaad over emancipatiebeleid voor mensen met een handicap

Indiener L.M. Werner, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-159 Motie van de leden Werner en Westerveld over emancipatie van mensen met een handicap opnemen in de monitoring van de effecten van emancipatiebeleid

Indiener L.M. Werner, Tweede Kamerlid

Motie

35925-VIII-128 Motie van de leden Werner en Van der Laan over het bevorderen van de emancipatie van mensen met beperkingen

Indiener L.M. Werner, Tweede Kamerlid

Activiteiten

OCW-begroting, onderdeel Emancipatie

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Emancipatiebeleid

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:09

Monitoren van de emancipatie van mensen met een beperking en het instellen van een burgerberaad

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 10:00

Extra procedurevergadering commissie OCW (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40