Brief regering : Stand van zaken openstaande moties en toezeggingen en een aantal relevante dossiers met betrekking tot maritieme zaken

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

31409-408 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 mei 2023, over maritiem

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Motie

31409-379 Motie van de leden Koerhuis en Tjeerd de Groot over een visie, een plan en een groeipad opstellen ten aanzien van duurzame scheepvaartbrandstoffen en nieuwe haventerreinen

Indiener D.A.N. Koerhuis, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XII-62 Motie van de leden Van der Molen en Koerhuis over het tot stand brengen van een Europese havenstrategie met afspraken over participatie en investeringen door buitenlandse bedrijven

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

31409-364 Gewijzigde motie van de leden Koerhuis en van der Molen over onderzoek naar een extra havenbekken in de Houtrakpolder voor de Amsterdamse haven t.v.v. 31409-358

Indiener D.A.N. Koerhuis, Tweede Kamerlid

Motie

35570-XII-29 Motie van het lid Postma c.s. over stabiele financiering van de zeemanshuizen

Indiener W.L. Postma, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Infrastructuur en Waterstaat (35570-XII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 16:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Begroting Infrastructuur en Waterstaat (36200-XII) (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 19:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Tweeminutendebat Maritiem (CD 8/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:50

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Maritiem

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45