Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32847-1041 Bijlagen woondeals bij brief 'Doorbouwen in veranderende omstandigheden'

Indiener H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Motie

32847-1028 Motie van het lid Peter de Groot over het bundelen en versneld aanwenden van buitenstedelijke locaties voor woningbouw

Indiener P.C. (Peter) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

32847-1015 Motie van het lid Nijboer c.s. over anticyclische investeringen om een constante bouwstroom te bewerkstelligen

Indiener H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Motie

32847-1031 Motie van de leden Geurts en Grinwis over samen met provincies monitoren of in steden een gezonde mix van sociaal, middenhuur en koop tot stand kan worden gebracht

Indiener J.L. Geurts, Tweede Kamerlid

Motie

32847-1020 Motie van het lid Bromet c.s. over het voor corporaties eenvoudiger maken om grondposities voor betaalbare woningen te verkrijgen en te behouden

Indiener L. Bromet, Tweede Kamerlid

Motie

32847-1008 Motie van het lid Peter de Groot over erop inzetten dat de geplande bouwprojecten voor 2023 zo min mogelijk vertraging oplopen door de gestegen bouwkosten en stikstofproblematiek

Indiener P.C. (Peter) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

32847-1005 Motie van het lid Grinwis c.s. over voorkomen dat vergunde bouwprojecten stil komen te liggen en bevorderen dat de woningbouwproductie op peil blijft

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VII-86 Motie van het lid Peter de Groot over in de woondeals gemeenten verplichten om te komen tot 40% betaalbare woningen en voldoende woningen voor ouderen

Indiener P.C. (Peter) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

29383-374 Motie van het lid Beckerman over het ontwikkelen van een instrumentarium om vast te leggen waar en hoeveel betaalbare huuwoningen er dienen te komen

Indiener S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

32847-909 Gewijzigde motie van de leden Peter de Groot en Geurts over buitenstedelijke locaties meenemen in de herijking van de plancapaciteit in het Programma Woningbouw (t.v.v. 32847-901)

Indiener P.C. (Peter) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

32847-908 Gewijzigde motie van het lid Van Baarle over voor 31 december 2022 de gedetailleerde planning met woningaantallen aanleveren (t.v.v. 32847-894)

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Ruimtelijke Ordening (CD d.d. 14/9)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:20

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Tweeminutendebat Woningbouwopgave en koopsector (CD 9/2)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over het niet waarmaken van de woningbouwambities

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:04

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Woningbouwopgave en koopsector

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45