Brief regering : Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken van het klokkenluidersdossier

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35851-38 Motie van de leden Inge van Dijk en Dekker-Abdulaziz over voorstellen over hoe de financiering van een fonds ter ondersteuning van klokkenluiders en melders eruit komt te zien

Indiener I. (Inge) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VII-21 Motie van de leden Van Raak en Van der Molen over een pilotproject voor de ondersteuning van klokkenluiders

Indiener A.A.G.M. van Raak, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Binnenlandse Zaken (VII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 18:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Klokkenluiders

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00