Brief regering : Stand van zaken SDE++ en resultaten SDE++ en SCE 2022

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg inzake Openstelling SDE++ 2023

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

31239-374 Openstelling SDE++ 2023

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over verloop openstelling SDE++ 2022 (Kamerstuk 31239-368)

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Motie

29023-380 Motie van het lid Grinwis c.s. over één of twee jaar extra realisatietijd voor bestaande hernieuwbare-energieprojecten

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Brief regering

31239-368 Verloop openstelling SDE++ 2022

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Motie

29023-322 Motie van de leden Grinwis en Erkens over een tijdelijke correctieregeling duurzame warmte in het leven roepen

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

31239-356 Motie van de leden Grinwis en Erkens over onderzoeken op welke wijze inprijzing van systeemkosten in de SDE++-systematiek het beste een plaats kan krijgen

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

31239-353 Motie van de leden Kröger en Grinwis over een economische levensduur van 30 jaar hanteren bij geothermieprojecten

Indiener S.C. Kröger, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat SDE ++ (CD d.d. 24/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Tweeminutendebat Elektriciteitsnet, Energie-infrastructuur en RES (CD 28/9)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 21:35

Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking 2023 en Verloop openstelling SDE++ 2022

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Openstelling SDE++ 2023

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Klimaat en Energie (algemeen)(TOT NADER ORDER UITGESTELD)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Klimaat & energie (algemeen)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30