Brief regering : Verslag van de JBZ-Raad van 9 en 10 maart

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid
  • Mede ondertekenaar
    F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming
  • Mede ondertekenaar
    E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

32317-813 Motie van het lid Eerdmans over optrekken met de Deense regering inzake het verplaatsen van asielopvang en -procedures naar partnerlanden buiten de Unie

Indiener B.J. Eerdmans, Tweede Kamerlid

Motie

32317-794 Motie van de leden Brekelmans en Peters over er bij de Europese Commissie op aan dringen alle beschikbare middelen in te zetten om EU-Iidstaten de Dublin-verordening te doen naleven

Indiener R.P. Brekelmans, Tweede Kamerlid

Motie

32317-793 Motie van de leden Podt en Ceder over een plan opstellen met zuidelijke grenslanden om te komen tot opvang en asielprocedures die voldoen aan de Europese richtlijnen

Indiener A. Podt, Tweede Kamerlid

Motie

21501-20-1689 Motie van de leden Segers en Kamminga over een stevige grensoverschrijdende en Europese aanpak van antisemitisme

Indiener G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de Europese top van 24 en 25 mei 2021

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 16:00

Tweeminutendebat JBZ-raad 8 en 9 december 2022 (vreemdelingen- en asielonderwerpen)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

JBZ-Raad te Luxemburg van 8 en 9 juni 2023 (algemeen)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00