Brief regering : Reactie op verzoek commissie over uitvoering van de motie van het lid Mohandis c.s. over verkennen of het sanctiebeleid kan worden aangescherpt en verduidelijkt (Kamerstuk 32827-255)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    G. Uslu, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan staatssecretaris OCW Verzoek om een rappel uit te sturen op de motie Mohandis c.s (32 827, nr. 255). Hierin werd de regering verzocht te verkennen of het sanctiebeleid van het publieke omroepbestel kan worden aangescherpt en verduidelijkt waardoor ieders rol binnen het bestel helder is, en “op zo spoedig mogelijke termijn tot een voorstel hiertoe te komen”.

Indiener M. Verhoev, griffier

Motie

32827-255 Motie van het lid Mohandis c.s. over verkennen of het sanctiebeleid kan worden aangescherpt en verduidelijkt

Indiener M. Mohandis, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Hoofdlijnenbrief Media 2022 (CD 6/7)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15