Brief regering : Ontwikkelingen Chinabeleid: een verschuiving van de balans

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken
  • Mede ondertekenaar
    E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  • Mede ondertekenaar
    M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

35207-77 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 juli 2023, over China

Indiener R.J. (Rudmer) Heerema, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Motie

36200-X-25 Motie van het lid Valstar c.s. over voorkomen dat voormalige Defensiemedewerkers trainingen geven aan landen die een offensief cyberprogramma tegen Nederland voeren

Indiener P.J. Valstar, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XVII-41 Motie van de leden Van Haga en Eppink over in een plan uitwerken hoe oneerlijke concurrentie vanuit China kan worden tegengegaan

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Motie

21501-20-1847 Motie van het lid Van Baarle c.s. over mensenrechtenschendingen door China scherper veroordelen en de situatie van de Oeigoeren helpen verbeteren

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Motie

35207-51 Motie van de leden Brekelmans en Agnes Mulder over meer onderzoek naar de invloed van Chinese (staats)bedrijven in Nederlandse bedrijven

Indiener R.P. Brekelmans, Tweede Kamerlid

Motie

35207-46 Motie van het lid De Roon over uitdragen dat eenzijdige stappen met betrekking tot de status van Taiwan onaanvaardbaar zijn

Indiener R. de Roon, Tweede Kamerlid

Motie

35925-V-45 Motie van de leden Van der Staaij en Agnes Mulder over het verkennen van mogelijkheden om steun te verlenen aan het verzoek van Taiwan om waarnemer te zijn bij de Algemene Vergadering en deel te nemen aan vergaderingen en trainingsprogramma’s van Interpol

Indiener C.G. van der Staaij, Tweede Kamerlid

Motie

35570-XVII-18 Motie van het lid Weverling over het afbouwen van de OS-status van China in diverse internationale verbanden

Indiener A. Weverling, Tweede Kamerlid

Motie

21501-20-1606 Motie van het lid Van der Graaf c.s. over een bewijzenbank waarin bewijzen van Chinese mensenrechtenschendingen worden verzameld

Indiener S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de Europese top van 1 en 2 oktober 2020 (re- en dupliek)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:15

Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (35570-XVII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:30

Begroting Buitenlandse Zaken (V) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat China (CD d.d. 04/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:40

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de Europese top van 20 en 21 oktober 2022

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 12:46

Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (36200-XVII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Defensie (36200-X) antwoord 1e termijn + rest

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 18:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

China

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:59