Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

29861-93 Gewijzigde motie van de leden Ceder en El Yassini over het herhaaldelijk starten van een uitzendbureau na grove overtredingen niet zonder meer mogelijk doen zijn (t.v.v. 29861-90)

Indiener D.G.M. Ceder, Tweede Kamerlid

Motie

29861-86 Motie van het lid Maatoug c.s. over voldoende publieke waarborgen in het toezicht op de certificerende instelling

Indiener S. Maatoug, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

25883-441 Gewijzigde motie van de leden Van Kent en Kathmann over een onderzoek naar de bouwplaats-ID t.v.v. 25883-440

Indiener B. van Kent, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XV-62 Motie van de leden Maatoug en Simons over een bevoegdheid voor de Inspectie SZW tot bestuursrechtelijke stillegging bij een vermoeden van ernstige benadeling

Indiener S. Maatoug, Tweede Kamerlid

Motie

29861-71 Motie van het lid Van Kent c.s. over de aanbevelingen van het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten uitvoeren

Indiener B. van Kent, Tweede Kamerlid

Motie

35680-10 Motie van de leden Van Weyenberg en Maatoug over een brede adviescommissie om vast te stellen in welke sectoren en beroepen arbeidsmigranten nodig zijn

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Arbeidsmigratie (CD d.d. 07/07)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (35925-XV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Gezond en veilig werken (CD 12/5)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:50

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat arbeidsmigratie (CD 1/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:35

STEMMINGEN (over alle onderwerpen van tot en met 6 juli 2022)

Stemmingen
Tijd activiteit: 13:02

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Arbeidsmigratie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:09