Brief regering : Beleidsagenda normeren en stimuleren circulair bouwen

Download

Indieners

  • Indiener
    H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

32847-966 Motie van de leden Grinwis en Boulakjar over het Bouwbesluit zodanig aanpassen dat er vanuit de bouwsector meer vraag ontstaat naar in Nederland geteelde biogrondstoffen en reststromen

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

33576-291 Motie van het lid Tjeerd de Groot c.s. over een generieke methode ontwikkelen met koolstofcertificaten voor combinaties van gewassen en isolatie- en bouwmaterialen

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

32813-1012 Motie van het lid Bontenbal c.s. over onderzoeken welke plaats construction stored carbon kan spelen in het beleid voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving

Indiener H. Bontenbal, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving (CD d.d. 13/04)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Debat over het stikstofbeleid

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Wonen (CD 29/9)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Klimaatakkoord gebouwde omgeving

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20