Brief regering : Afschrift adviesaanvraag aan de raad voor cultuur over het aanvraag- en beoordelingsproces basisinfrastructuur 2025-2028

Download

Indieners

  • Indiener
    G. Uslu, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

36200-VIII-45 Gewijzigde motie van het lid Westerveld c.s. over de mogelijkheid van een verplichte Fair Practice Code betrekken bij de voorbereiding van de nieuwe BIS (t.v.v. 36200-VIII-28)

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

32820-473 Motie van het lid Van Strien over innovatie, ondernemerschap en maatschappelijke impact meewegen bij de aanvraag en verantwoording in de nieuwe BIS-periode

Indiener P.J.T. van Strien, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Hoofdlijnenbrief Cultuur 2022 (CD 22/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 14:40

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 22:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05
Naar boven