Brief regering : Aanpak statelijke dreigingen en aanbieding dreigingsbeeld statelijke actoren 2

Download

Indieners

 • Indiener
  D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid
 • Medeindiener
  C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Medeindiener
  K.H. Ollongren, minister van Defensie
 • Medeindiener
  W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken
 • Medeindiener
  H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Medeindiener
  M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat
 • Medeindiener
  E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
 • Medeindiener
  R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

31288-979 Motie van de leden Van der Woude en Van der Molen over de risicoanalyse kennisveiligheid op systematische wijze laten uitvoeren door de instellingen

Indiener H.H. van der Woude, Tweede Kamerlid

Motie

26643-874 Motie van het lid Rajkowski c.s. over een richtlijn om producten of diensten van organisaties en bedrijven uit landen met een offensieve cyberagenda uit bepaalde aanbestedingen te kunnen weren

Indiener Q.M. Rajkowski, Tweede Kamerlid

Motie

26643-830 Motie van de leden Rajkowski en Van Weerdenburg over een scan van apparatuur of programmatuur van organisaties uit landen met een tegen Nederland gerichte offensieve cyberagenda

Indiener Q.M. Rajkowski, Tweede Kamerlid

Motie

35680-17 Motie van het lid Wiersma over het tegengaan van misbruik van werkvergunningen en referentschap door statelijke actoren

Indiener A.D. Wiersma, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Digitale overheid, datagebruik en algoritmen, digitale identiteit (CD d.d. 22/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Debat op hoofdlijnen over digitale zaken

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Kennisveiligheid Nederlandse kennisinstellingen (CD 2/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

IVD-aangelegenheden

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:29