Brief regering : Maatregelen (energie)prijzen (semi-)collectieve sector VWS-terrein

Download

Indieners

  • Indiener
    E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Medeindiener
    M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Medeindiener
    C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

30234-321 Gewijzigde motie van het lid Mohandis c.s. over het ondersteunen van sportverenigingen en sportaccommodaties die door stijgende energielasten in de problemen komen (t.v.v. 30234-318)

Indiener M. Mohandis, Tweede Kamerlid

Activiteiten

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 22:30

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Debat over de Najaarsnota 2022 (36250)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 11:30

Zorgverzekeringswet

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00
Naar boven