Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

25295-1890 Motie van het lid Van den Hil c.s. over ervoor zorgen dat nog gedurende de zomer van 2022 digitale ondersteuningsmiddelen beschikbaar zijn

Indiener J. van den Hil, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1902 Motie van de leden Slootweg en Van den Berg over ingaan op de advisering van het Amerikaanse CDC op het gebied van luchtreinigers

Indiener E.J. Slootweg, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1071 Motie van het lid Van den Berg c.s. over praktijkonderzoek naar technische innovaties die de transmissie van het coronavirus in binnenruimtes verminderen

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:30

Einde vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 22:20

Tweeminutendebat Langere termijn coronabeleid (CD 16/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Ontwikkelingen rondom het coronavirus

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20