Brief regering : Bestuurlijke Overleggen MIRT 9, 10 en 11 november 2022, voortgang MIRT, moties en toezeggingen MIRT

Download

Indieners

  • Indiener
    M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat
  • Medeindiener
    V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
  • Medeindiener
    H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

35925-A-89 Gewijzigde motie van het lid Van der Molen c.s. over realisatie van het treintraject Eindhoven-Heerlen (t.v.v. 35925-A-84)

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Motie

35925-A-85 Motie van de leden Van der Molen en De Hoop over het fiets-voetveer tussen Nieuwer Ter Aa en Breukelen handhaven totdat er een alternatief is gerealiseerd

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Motie

35925-A-52 Motie van de leden Van Ginneken en Bouchallikh over werk maken van de aanbevelingen van het KiM inzake een vergelijking tussen modaliteiten vanuit het perspectief van brede welvaart

Indiener L.M. van Ginneken, Tweede Kamerlid

Motie

35925-A-59 Motie van de leden Bouchallikh en Alkaya over de IMA en de MKBA's aanpassen aan de inzichten van de Integrale Kijk op Bereikbaarheid

Indiener K. Bouchallikh, Tweede Kamerlid

Motie

29984-959 Motie van het lid De Hoop c.s. over het onderzoeken van de mogelijkheden voor de spoorbrug in Maastricht

Indiener H.E. de Hoop, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XII-23 Motie van het lid Peter de Groot over de Kamer informeren over de overwegingen in geval van een volledige of gedeeltelijke afsluiting van wegen

Indiener P.C. (Peter) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

32813-750 Motie van de leden Bontenbal en Grinwis over een afdwingbaar afbouwpad naar nul CO2-uitstoot in 2030 in de aanbesteding van infraprojecten

Indiener H. Bontenbal, Tweede Kamerlid

Motie

30015-73 Motie van de leden Van Aalst en Stoffer over het aanpassen van procedures zodat MIRT-projecten sneller kunnen worden uitgevoerd

Indiener R.R. van Aalst, Tweede Kamerlid

Motie

35300-A-43 Motie van het lid Schonis c.s. over het monitoren van de voorgang van de herplantingsplicht bij infrastructurele werkzaamheden

Indiener R.A.J. Schonis, Tweede Kamerlid

Motie

34775-A-35 Motie van de leden Van der Graaf en Remco Dijkstra over de verkeersveiligheid op de N59

Indiener S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Motie

29862-31 Motie van het lid Van Helvert over een plan voor de gegarandeerde ontsluiting van Voorne-Putten

Indiener M.J.F. van Helvert, Tweede Kamerlid

Motie

29684-131 Motie van de leden Van Helvert en Aukje de Vries over herziening van de concessieverlening van de veerdiensten naar de Waddeneilanden

Indiener M.J.F. van Helvert, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Wadden (AO d.d. 24/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 20:20

VAO Havens (AO d.d. 29/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:15

MIRT

Notaoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Bodem

Notaoverleg
Tijd activiteit: 12:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Tweeminutendebat Duurzaam vervoer (CD d.d. 08/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:20

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) (CD 30/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00