Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

26643-890 Gewijzigde motie van het lid Bontenbal c.s. over loot boxes in videogames ook in Nederland verbieden (t.v.v. 26643-881)

Indiener H. Bontenbal, Tweede Kamerlid

Motie

26643-868 Motie van de leden Ceder en Bontenbal over in het werkprogramma inzicht geven in het beschermingsniveau van kinderen tegen extreme content

Indiener D.G.M. Ceder, Tweede Kamerlid

Motie

26643-879 Motie van het lid Van Baarle over inspanningen van de regering die erop gericht zijn dat EU-verordeningen concrete antidiscriminatiebepalingen krijgen

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Motie

26643-871 Motie van de leden Leijten en Ceder over een duidelijk waardenkader met betrekking tot de inzet, regulering en toepassing van digitale technologie door de overheid

Indiener R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Motie

26643-870 Motie van de leden Ceder en Leijten over een wettelijke verplichting voor een kindimpactassessment voor digitale diensten die deels of volledig op kinderen zijn gericht

Indiener D.G.M. Ceder, Tweede Kamerlid

Motie

26643-882 Motie van de leden Van Ginneken en Leijten over op uniforme wijze inzicht geven in de budgetten voor digitalisering

Indiener L.M. van Ginneken, Tweede Kamerlid

Motie

26643-869 Motie van het lid Ceder over een plan opstellen om de meest noodzakelijke overheidsapplicaties 100% toegankelijk te maken

Indiener D.G.M. Ceder, Tweede Kamerlid

Motie

26643-877 Motie van het lid Van Baarle c.s. over de overheid en bedrijven verplichten om waarborgen te hanteren om discriminatie door algoritmen te voorkomen

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Motie

21501-33-933 Motie van het lid Ceder c.s. over het bezwaar tegen de introductie van een uniek en blijvend identificatienummer

Indiener D.G.M. Ceder, Tweede Kamerlid

Motie

21501-33-932 Motie van de leden Ceder en Dekker-Abdulaziz over de inzet voor het voorstel voor een raamwerk voor een Europese Digitale identiteit

Indiener D.G.M. Ceder, Tweede Kamerlid

Motie

35868-12 Motie van het lid Bouchallikh over het behoud van de mogelijkheid van niet-digitale identificatie

Indiener K. Bouchallikh, Tweede Kamerlid

Motie

35925-III-27 Motie van de leden Van der Graaf en Dassen over de Handreiking bewaren chatberichten zo interpreteren dat een te bewaren chatbericht daadwerkelijk integraal wordt gearchiveerd

Indiener S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Motie

35925-III-24 Motie van het lid Ellian c.s. over een uniforme werkwijze voor bewindspersonen voor het archiveren van communicatie

Indiener U. Ellian, Tweede Kamerlid

Motie

35925-III-26 Motie van het lid Van der Graaf c.s. over een advies van de Regeringscommissaris Informatiehuishouding over het gebruik van communicatiekanalen in relatie tot archief- en openbaarheidswetgeving

Indiener S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Motie

30950-306 Motie van het lid Koekkoek over maatregelen ter toetsing van algoritmen en IT-systemen op discriminerende effecten voorafgaand aan ingebruikneming daarvan

Indiener M. Koekkoek, Tweede Kamerlid

Motie

35772-29 Motie van de leden Dekker-Abdulaziz en Ceder over een privacy impact assessment onderdeel maken van de evaluatie

Indiener H. Dekker-Abdulaziz, Tweede Kamerlid

Motie

35772-31 Motie van de leden Ceder en Kathmann over enkel gebruikmaken van signalen van derden en uitvoeringsorganisaties als kan worden uitgesloten dat deze gebaseerd zijn op risicoprofielen met discriminatoire werking

Indiener D.G.M. Ceder, Tweede Kamerlid

Motie

35772-30 Motie van de leden Dekker-Abdulaziz en Ceder over een convenant met signaalleveranciers afsluiten voordat de wet in werking treedt

Indiener H. Dekker-Abdulaziz, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

26643-837 Gewijzigde motie van het lid Kathmann c.s. over altijd een beschikbare offlinemogelijkheid bij overheidsdiensten, zorgverzekeraars en woningbouwcorporaties (t.v.v. 26643-832)

Indiener B.C. Kathmann, Tweede Kamerlid

Motie

26643-828 Motie van het lid Van Baarle c.s. over wettelijk borgen dat gebruik van de digital wallet te allen tijde vrijwillig is

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Motie

26643-831 Motie van de leden Van Haga en Leijten over het niet indirect verplichten van het gebruik van de eID

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Motie

26643-835 Motie van de leden Bouchallikh en Dekker-Abdulaziz over verplichte impactassessments voorafgaand aan het inzetten van algoritmen voor evaluaties van of beslissingen over mensen

Indiener K. Bouchallikh, Tweede Kamerlid

Motie

26643-834 Motie van het lid Leijten c.s. over altijd een gebruiksvriendelijk niet-digitaal alternatief bieden bij het ontwikkelen van nieuwe digitale middelen

Indiener R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Motie

31288-940 Motie van de leden De Hoop en Wuite over zonder wetsaanpassingen een burgerservicenummer aan alle Caribische studenten in Europees Nederland toekennen

Indiener H.E. de Hoop, Tweede Kamerlid

Motie

35925-VII-39 Motie van het lid Van Baarle c.s. over onderzoeken in hoeverre de handreiking non-discriminatie by design bekend is bij overheidsdiensten

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Motie

35925-VII-26 Motie van het lid Dassen c.s. over het gebruik van het algoritmeregister voor overheden verplicht stellen

Indiener L.A.J.M. Dassen, Tweede Kamerlid

Motie

35925-IV-19 Motie van het lid Bromet c.s. over een wetswijzing die de invoering van het bsn in Caribisch Nederland mogelijk maakt

Indiener L. Bromet, Tweede Kamerlid

Motie

27529-239 Motie van het lid Verhoeven c.s. over een chief privacy officer bij uitvoeringsorganisaties

Indiener K. Verhoeven, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Digitale overheid, datagebruik en algoritmen, digitale identiteit (CD d.d. 22/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over SMS-berichten op de telefoon van de minister-president

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Telecomraad d.d. 3 juni 2022 (CD 31/5)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 13:50

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat op hoofdlijnen over digitale zaken

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begrotingsonderdelen van BiZa, EZK en J&V die zien op digitalisering

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:52

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25