Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

31839-852 Gewijzigde motie van het lid Van Raan c.s. over gemeentes meer regelruimte geven voor experimenten rond de aanpak van uit huis geplaatste kinderen (t.v.v. 31839-843)

Indiener L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

31839-850 Nader gewijzigde motie van de leden Omtzigt en Marijnissen over een mogelijkheid tot herziening bij lopende uithuisplaatsingen (t.v.v. 31839-849)

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie

31839-829 Motie van het lid Maeijer over mogelijkheden om de Eigen Kracht Centrale te betrekken bij het opstellen van een familieplan voor gedupeerden

Indiener V. Maeijer, Tweede Kamerlid

Motie

31839-837 Motie van de leden Ceder en Arib over met de rechtspraak in gesprek gaan over het met voorrang behandelen van zaken van gedupeerde ouders en kinderen

Indiener D.G.M. Ceder, Tweede Kamerlid

Motie

31839-826 Motie van het lid Arib over bewerkstelligen dat gedupeerde ouders op laagdrempelige wijze alle informatie over hun uit huis geplaatste kind kunnen krijgen

Indiener K. Arib, Tweede Kamerlid

Motie

31839-835 Motie van de leden Peters en Van der Staaij over het ondersteuningsteam en gemeenten gebruik laten maken van de Stichting Eigen Kracht Centrale

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie

31839-821 Motie van het lid Omtzigt over statistieken over "vrijwillige" uithuisplaatsingen

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over problemen met uithuisplaatsingen van kinderen

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 12:01

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Jeugdbescherming

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Jeugdbescherming (voortzetting)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30